Ως απάντηση στο κλίμα ανασφάλειας και κινδυνολογίας που παρουσιάστηκε μεμονωμένα σε ιστοσελίδα για την λειτουργία της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΙΚΟΣ COLA, μετά την λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, ενημερώνουμε ότι:

1. Στην ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΙΚΟΣ COLA, το διοικητικό προσωπικό λειτουργεί κανονικά, όπως ορίζει η σύμβασή του. Η λύση απασχόλησής τους έχει προγραμματιστεί βάσει της εργασιακής σύμβασης που έχει υπογραφεί από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

2. Κανένα μέλος της διοίκησης δεν έχει υποβάλλει παραίτηση έως σήμερα.

3. Ο κ. Δημήτρης Μισιακός έχει αναλάβει την περίοδο μεταβατικής προπόνησης.

4. Ολες οι αποφάσεις θα παρθούν στην γενική συνέλευση, η οποία προγραμματίζεται στα μέσα Ιουνίου.

5. Οι οικονομικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ είναι πλήρως τακτοποιημένες.

Εκ της διοίκησης και έκ του προσωπικού

ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΙΚΟΣ COLA