Εισιτήρια διαρκείας 2017 – 2018

Οι πωλήσεις γίνονται στα εξής σημεία:

1. Γραφεία ΚΑΕ (Εθν.Στέγης κ Αρτάκης)
8.00 πμ – 14.00 καθημερινά

2. Γήπεδο Αν. Βαρίκας
Δευτέρα – Παρασκευή 17.00 – 20.00
Σάββατο – Κυριακή 10.00 – 14.00

Τηλ. Επικοινωνίας 210 9343384 – 210 9339335
e-mail: panionioskae@gmail.com