Αγαπητοί φίλοι του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ,

Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες , να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ , την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας ( Δημοτικό γυμναστήριο Νέας Σμύρνης , Εθνικής Στέγης 14  και Αρτάκης ), με θέμα εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα καταθετήρια αγοράς μετοχών και φωτοτυπία της ταυτότητας  τους  στη γραμματεία της ΚΑΕ, προκειμένου να προμηθευτούν εγκαίρως τους  αντίστοιχους τίτλους, έως και 6 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης.