Πραγματοποιήθηκε σήμερα (25/6/2018) στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΙΚΟΣ COLA, η γενική συνέλευση, με παρουσία του 58,87% των μετόχων της.
Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ορίστηκε ο κ. Πολύδωρος Συρίγος.
Στην γενική συνέλευση:
1. Υποβλήθηκαν και ενεκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Απαλλάχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από την ελεγχόμενη χρήση.
3. Ορίστηκε ορκωτός ελεγκτής και αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής.
4. Κατατέθηκαν οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Γεωργοπούλου Τίνας και του κου Πολύδωρου Συρίγου.
5. Aποφασίστηκε να ορισθεί ημερομηνία σύγκλησης νέας γενικής συνέλευσης για την αναδιαμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΙΚΟΣ COLA