ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπρόσωπος Γραφείου Τύπου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Marketing και Εισιτηρίων: 
Γραμματεία: