Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 26/06/2019 και ώρα 18.00, στην αίθουσα Ulysses του ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού 115, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.
2. Προετοιμασία για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Νέα Σμύρνη, 12/06/2019