Σήμερα την 9/11/2018 και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΕ που βρίσκονται στην οδό Ι. Χρυσοστόμου 1, τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. από την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της 8/11/2018.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.

Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος
Χριστοδούλου Χρήστος
Χριστοδουλόπουλος Αγησίλαος

Αποφασίσθηκε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος
Μέλη: Χριστοδούλου Χρήστος και Χριστοδουλόπουλος Αγησίλαος

Εκπρόσωπος της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στον ΕΣΑΚΕ, ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος.

ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ